Lessen

Lesvorm en uitvoeringen

Alle lessen zijn individueel, om het tempo en de inhoud van de les zo goed mogelijk toe te spitsen op de leerling. Samenspelen met andere leerlingen komt in een vroegtijdig stadium aan de orde. Ieder jaar zijn er minstens twee uitvoeringen waarop leerlingen van alle leeftijden en niveaus iets voorspelen.

Lessen worden gegeven op maandag (ochtend, middag en avond), dinsdag (ochtend, middag en avond), woensdag (ochtend, middag en avond) en op donderdag (ochtend en middag). Het lesjaar telt 38 lessen, begint op 12 september 2016 en eindigt op 7 juli 2017. Voor de leerlingen tot 18 jaar zijn er 2 groepslessen, die samen voor 1 normale les tellen.

Lestijden / Verzetten van lessen

Voor jonge of beginnende kinderen is een les van 30 minuten per week voldoende. Voor enigszins gevorderden is een wekelijkse les van drie kwartier de norm. Volwassenen en vergevorderde leerlingen kunnen ook kiezen voor 1 uur per 14 dagen, of individuele afspraken maken voor lessen van 1 uur met de 10-lessenkaart.

Wanneer een les door toedoen van de docent uitvalt (ziekte of verhindering) wordt de les ingehaald of terugbetaald. Als een les door toedoen van de leerling uitvalt (ziekte of verhindering) bestaat er geen recht op een inhaalles. In uitzonderingsgevallen (overmacht, stage of langdurige ziekte) wordt in overleg een oplossing geboden. Ruilen van lessen met een andere leerling is vaak ook een mogelijkheid.